اسکرولینگ لایت باکس چیست ؟

یکی از انواع تابلوهای تبلیغاتی است که می تواند چندین طرح را در خود نمایش دهد وچـندسالـی اسـت در کشورهای مـدرن دنیا بـه جـهت افـزایش جـذابیت سـازه تبلیغاتی لایت باکـس اقدام به ایـجاد تغییراتی بـنیادی درآن نـموده کـه درنوع خود بسیار جذاب بوده و توجه مخاطبین را به خود جلب می کند .

CAPTCHA
لطفا صبر کنید