انجمن نخبگان همیار کرج

انجمن نخبگان البرز به همت تنی چند از نخبگان و با هدف ارتقای سطح فعالیت های پژوهشی و اجرایی دانش بنیان در سطح استان و با مشارکت انجمن همیار کرج ایجاد شده

گردآوری نخبگان

گردآوری نخبگان و ساماندهی آنان در راستای آسان سازی دسترسی نهادهای مشتاق به نخبگان

حمایت از صاحبان ایده

با توجه به این که تمامی اعضای این انجمن، جزو نخبگان و مخترعان هستند، حمایت از نخبگان یکی از اهداف اصلی این انجمن است

مشاوره های تخصصی

اعضای انجمن ، آماده ارایه ی انواع مشاوره های تخصصی به اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای ارتقای سطح خدمات آن ها هستند

فن آوری های نوین

فعالیت های علمی و عملی در زمینه های تکنولوژی های نو، مانند مکاترونیک و داده کاوی، و سایر تکنولوژی های نوظهور

همایش های تخصصی

برگزاری سمینارها و همایش های تخصصی با موضوعات مختلف در انواع حوزه های علمی

از ثبت ایده تا تولید

اجرای انفرادی و گروهی ایده های مخترعین و نخبگان، از آغاز تا ثبت و تجاری سازی ایده ها

هسته مرکزی انجمن

اعضای هسته مرکزی انجمن نخبگان همیار البرز

کیارش سنجرانی واحد

عضو هسته مرکزی

علی جعفری

عضو هسته مرکزی

امین نادری

عضو هسته مرکزی

محسن نادری

عضو هسته مرکزیجاوید فولادپور

عضو هسته مرکزی

جعفر اسدی

عضو هسته مرکزی

علی آبکار

عضو هسته مرکزی

علی نادری

عضو هسته مرکزیمراد نادری

عضو هسته مرکزی

عضویت در انجمن نخبگان کرج

چنانچه شما نیز جزو نخبگان هستید و یا ایده، طرح و یا توانمندی خاصی دارید، جهت عضویت در انجمن نخبگان کرج، می توانید فرم زیر را تکمیل نمایید

فقط با حروف فارسی
فقط با حروف فارسی
لطفا به همراه کد و به صورت کامل وارد کنید : مثال : 09109121314
به همراه کد شهر و به صورت کامل وارد کنید مثال : 026123456789
زمینه یا زمینه هایی که در آن ها فعالیت دارید را بنویسید. در هر خط تنها یک زمینه بنویسید و خط ها را اینتر از هم جدا کنید
پر کردن این قسمت اختیاری است

تماس با انجمن نخبگان کرج

برای تماس مستقیم با اعضای هسته مرکزی انجمن نخبگان کرج، می توانید از فرم زیر استفاده کنید.

در صورتی که پیام شما برای کارگروه خاصی ارسال شود، مدیران سایت، پیام شما را به کارگروه مربوطه منتقل خواهند کرد و مسئول آن کارگروه در اسرع وقت پاسخ پیام شما را ارسال خواهد نمود.